Våre godkjenningsmerker

mestermerket

Mestermerket

Seriøsitet, varige kundeforhold og respekt for fagområdet er kjennetegn for en mesterbedrift. En mester er vant med krevende kunder, og setter sin ære i å leve opp til disse kravene. I tillegg til å ha svennebrev og dokumentert praksis, har en mester videreutdannelse innen både økonomi, markedsføring, ledelse og høyere yrkesteori. Denne kompetansen formidles videre innad i bedriften, og vil derfor prege alt arbeid en mesterbedrift utfører.

Sentral Godkjenning

Sentral godkjenning

Moelv Rørservice AS har sentral godkjenning. Denne godkjenningen er et hjelpemiddel for alle foretak som skal være ansvarlig for søknad, prosjektering, utførelse eller kontroll av tiltak som krever byggetillatelse. Foretak med sentral godkjenning oppnår en enklere byggesaksbehandling i kommunen, fordi kommunen normalt skal legge den sentrale godkjenningen til grunn ved vurdering av ansvarsrett. Sentralt godkjente foretak kan dermed vise frem beviset for sin sentrale godkjenning istedet for å dokumentere kompetansen sin i hver enkelt byggesak.

Lokal ansvarsrett:

Ansvarsrett tildeles av kommunen ved behandlingen av det enkelte byggeprosjekt, hver gang. Hensikten med bestemmelsene om ansvarsrett er å sikre at aktørene i byggeprosessen har tilfredsstillende kvalifikasjoner innen de ulike funksjonene, slik at byggetiltakene ikke blir dårligere enn det minimum som kreves i plan- og bygningsloven med forskrifter. Derfor stilles det krav til faglig sammensetning, organisering og styringssystem i foretakene. Reglene om ansvarsrett er et virkemiddel for sikre kvaliteten på det som utføres i bygge- og anleggsbransjen.

Rorentreprenorene2

Rørentreprenørene Norge

Moelv Rørservice AS er stolt medlem av Rørentreprenørene Norge. Dette medlemskapet kobler oss til et bredt fellesskap innen bransjen. Å være en del av en solid bransjeforening gir oss en betydelig påvirkningskraft, noe som gjør oss til en pålitelig stemme i dialogen med myndigheter, politikere, oppdragsgivere og kunder. Vår tilknytning til Rørentreprenørene Norge understreker vår forpliktelse til faglig integritet og kvalitet, og gir oss en sterkere posisjon i bransjen.

VVSEksperten logo liggende bla 640w e1708085643505

VVS Eksperten

Som en del av VVS Eksperten, en rørleggerkjede med nasjonal dekning bestående av mer enn 300 medlemmer, nyter Moelv Rørservice AS godt av fordelaktige avtaler med våre leverandører. Dette medlemskapet sikrer også kontinuerlig faglig utvikling og oppdateringer for oss. Vår tilknytning til VVS Eksperten styrker vår forpliktelse til kvalitet og innovasjon innen rørleggerfaget.

Laerebedrift

Godkjent lærebedrift

Som godkjent lærebedrift, er det viktig for oss å bidra til rekruttering og opplæring innen rørleggerfaget. Vi legger stor vekt på å gi unge en trygg og innholdsrik utdanningsperiode. Vår læringsordning tilbyr en unik mulighet til å utfordre, veilede og støtte fremtidens fagarbeidere. Det er også en av våre beste metoder for rekruttering.

Kravene for å bli anerkjent som lærebedrift er strenge. I samarbeid med opplæringskontoret for rørleggerfaget, tar vi ansvar for å styre lærlingenes utdannelsesløp mot suksess.