Godkjenninger

Mestermerke

Seriøsitet, varige kundeforhold og respekt for fagområdet er kjennetegn for en mesterbedrift. En mester er vant med krevende kunder, og setter sin ære i å leve opp til disse kravene. I tillegg til å ha svennebrev og dokumentert praksis, har en mester videreutdannelse innen både økonomi, markedsføring, ledelse og høyere yrkesteori. Denne kompetansen formidles videre innad i bedriften, og vil derfor prege alt arbeid en mesterbedrift utfører.

Les mer om mester på mesterbrev.no

Godkjent for ansvarsrett

Moelv Rørservice AS har sentral godkjenning. Denne godkjenningen er et hjelpemiddel for alle foretak som skal være ansvarlig for søknad, prosjektering, utførelse eller kontroll av tiltak som krever byggetillatelse. Foretak med sentral godkjenning oppnår en enklere byggesaksbehandling i kommunen, fordi kommunen normalt skal legge den sentrale godkjenningen til grunn ved vurdering av ansvarsrett. Sentralt godkjente foretak kan dermed vise frem beviset for sin sentrale godkjenning istedet for å dokumentere kompetansen sin i hver enkelt byggesak.

Lokal ansvarsrett

Ansvarsrett tildeles av kommunen ved behandlingen av det enkelte byggeprosjekt, hver gang. Hensikten med bestemmelsene om ansvarsrett er å sikre at aktørene i byggeprosessen har tilfredsstillende kvalifikasjoner innen de ulike funksjonene, slik at byggetiltakene ikke blir dårligere enn det minimum som kreves i plan- og bygningsloven med forskrifter. Derfor stilles det krav til faglig sammensetning, organisering og styringssystem i foretakene. Reglene om ansvarsrett er et virkemiddel for sikre kvaliteten på det som utføres i bygge- og anleggsbransjen.

Les mer om Godekjenning for ansvarsrett hos Statens Byggtekniske etat

NRL – emblemet er dermed et bevis på en bedrift som ønsker å drive på en sunn og seriøs måte, og som setter kunden i høysete.

Å være medlem av NRL vil si at vi får drahjelp til en rekke praktiske gjøremål som vil sikre god og seriøs behandling av våre kunder.NRL har bl.a utviklet et kvalitetsikrings-system som Moelv Rørservice tar i bruk. Dette vil sikre en god og dokumentarmessig utførsel av alle våre jobber. Det vil også komme våre kunder til gode gjennom at de vet at arbeider blir kontrollert og loggført.

Vi vil også gjennom NRL få tilgang til søknads-skjemaer som tilfredstiller plan og byggningsloven og som letter vårt arbeid på denne siden. Gjennom medlemsskap i NRL er vi også automatisk medlem av NHO.

Les mer om NRL på nrl.no

VVS-eksperten

VVS Eksperten

Vi er medlemmer av kjeden VVS Eksperten.

Les mer om VVS Eksperten på vvseksperten.no