Tjenester

Moelv Rørservice er en bedrift som sysselsetter 8 erfarne og dyktige rørleggere. De har gjennom årene ervervet stor kunnskap og erfaring med de fleste områder innen faget.

Daglig utføres oppdrag innen følgende områder:

 1. Arbeider på kommunale hovedledninger og stikkledninger fra disse
 2. Utvendige avløpsanlegg fra bygg i spredt bebyggelse
 3. Komplette sanitære anlegg
 4. Rørinnstalasjoner for idustrivirksomhet
 5. Rørinnstalasjoner for landbruksbygg.
 6. Pumpeinnstalasjoner for forbruksvann
 7. Vannrenseanlegg
 8. Service og vedlikehold av alt sanitær og varmeinnstalasjoner
 9. Sentralvarmeanlegg
  1. Oljefyrte anlegg
  2. Varmepunpeanlegg
  3. Fastbrenselanlegg
  4. Gassfyrte anlegg (nytt område)
  5. Styringsautomatikk for sentralvarmeanlegg
Baderomsutstilling i butikken

Vi leverer og monterer alt utstyr til overnevnte områder. Til alle arbeider kan vi regne priser og gi råd om utførelse i en total byggsamenheng.

I området fridtidsboliger har vi en stor arbeidsmengde, og har ervervet kunnskap om spesielle løsninger innen dette feltet.

Vi kan også påta oss koordinering med andre håndverkere i en byggeprosess.

Vi oppfordrer alle som har planer om rehabiliteringm nyanlegg eller andre arbeider innen området til å kontakte oss for en fagprat.

Produkter

Moelv Rørservice har helt fra starten av satset på å bruke velrenommerte og kjente produkter i sitt arbeid.

Vi satser på produkter som har etablert seg i markedet, og som har en stor grad av kontinuitet når det gjelder service, reservedelstilgang og teknisk eksperthjelp ved behov. Dette gir oss trygghet ved garanti på godt utført håndverk.

I markedet i dag finnes en flom av «døgnfluer» når det gjelder spesielt sanitærutstyr. Disse har ofte verken produktinformasjon eller merking som forteller fabrikat eller reservedeler. Slike produkter styrer vi unna i størst mulig grad, og vi monterer ikke slike produkter.

I våre lokaler i Storgata 102 i Moelv har vi en utstilling av sanitærutstyr og batterier som vil tilfredsstille de fleste ønsker og smak. I tillegg har vi et rikholdig brosjyrekartotek som viser også de produkter vi ikke har utstilt, men skaffer. Vi har også her mulighet til å ta en fagprat om anlegg og arbeider som ønskes utført, og dermed få avklart ting allerede i startfasen eller planleggingsfasen av et arbeid. Dette er av stor viktighet for at arbeidet skal gå greit.

Leverandører

For spesifikke produkter på nettet kan en nedenfor finne adresser til noen av våre samarbeidspartnere.

(Sidene åpnes i nytt vindu.)