Vi har en komplett levering av varmeanlegg

Sentralvarmeanlegg:

Moelv Rørservice AS tilbyr et bredt spekter av løsninger for sentralvarmeanlegg, som er utformet for å møte behovene til forskjellige bygg og anlegg. Vårt tilbud inkluderer design, installasjon, vedlikehold og oppgradering av ulike typer varmesystemer, fra tradisjonelle oljefyrte anlegg til moderne varmepumpe- og gassfyrte systemer, samt fastbrenselanlegg. Vi legger også stor vekt på integrering av styringsautomatikk for å optimalisere ytelsen og effektiviteten i sentralvarmeanleggene vi arbeider med.

 • Varmepumpeanlegg: Spesialiserer oss på installasjon av varmepumper som tilbyr en energieffektiv løsning for oppvarming av bygninger, med både luft-til-luft og luft-til-vann systemer.
 • Serviceavtale på varmeanlegg: Vi tilbyr serviceavtale på varmeanlegg til våre kunder.
 • Styringsautomatikk for sentralvarmeanlegg: Implementerer avansert styringsautomatikk for å optimere drift og kontroll av varmesystemer, noe som bidrar til bedre energiutnyttelse og komfort.
 • Øvrige/andre typer varmeanlegg. Ta kontakt.

Service og vedlikehold av alt sanitær- og varmeinstallasjoner

For å sikre langvarig ytelse og effektivitet i sanitær- og varmeinstallasjoner, tilbyr Moelv Rørservice AS omfattende service og vedlikeholdstjenester. Vårt team av erfarne fagfolk står klar til å bistå med alt fra rutinemessige inspeksjoner til nødreparasjoner, og sørger for at dine systemer fungerer optimalt gjennom året. Vi forstår viktigheten av pålitelige sanitær- og varmesystemer for komfort og velvære i bygninger, og vårt mål er å levere tjenester som opprettholder og forbedrer systemenes funksjonalitet og effektivitet.

Ved å investere i regelmessig service og vedlikehold fra Moelv Rørservice AS, sikrer du at dine sanitær- og varmesystemer forblir i topp stand, noe som bidrar til et bedre inneklima og reduserte driftskostnader over tid.

 • Rutinemessige inspeksjoner: Regelmessige sjekker for å identifisere og forebygge potensielle problemer før de blir alvorlige.
 • Nødreparasjoner: Rask respons og effektive løsninger på akutte problemer for å minimere driftsstans og ulemper.
 • Effektivitetsvurderinger: Evalueringer for å identifisere muligheter for energisparing og forbedret ytelse.
 • Oppgraderinger og forbedringer: Anbefalinger og installasjon av moderne utstyr og løsninger for å øke komforten og redusere energiforbruket.
 • Forebyggende vedlikehold: Planlagte vedlikeholdsarbeider for å forlenge levetiden til installasjonene og sikre kontinuerlig drift.
 • Faglig ekspertise: Tilgang til dyktige fagfolk med omfattende erfaring innen sanitær- og varmeteknikk.
 • Tilpassede serviceavtaler: Fleksible vedlikeholdsprogrammer designet for å møte de unike behovene til hver kunde.

Trenger du rørlegger?

Ta kontakt med oss i dag!